St Antonius


Contactgegevens

Jeugdlaan 1
4153 BE  Beesd
0345-681 365

 

info@antoniusschool-beesd.nl

 

 

Ouderraad (OR)


Samenwerking en informatie uitwisseling

De raad stelt zich als doel de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ouders, het bevoegd gezag en het team van de school te bevorderen, met inachtneming van de katholieke waarden en normen. 

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 1x in de 6 weken. Elk jaar zullen er leden aftreden of herkiesbaar zijn, zodat ook andere ouders de kans krijgen om zich als ouderraadslid aan te melden.

Taken van de ouderraad

De taken van de ouderraad zijn:

  • coördinatie, organisatie en financiering van activiteiten met behulp van het team en andere ouders;
  • innen en beheren van ouderbijdragen;
  • contacten onderhouden met het team;
  • vraagbaak zijn voor ouders.

Leden van de ouderraad

Elles van Weelie (voorzitter)
Petra van Gameren (penningmeester)
Loura de Ruiter
Rianne Versteegh
Mirjam de Keijzer
Desiree 
Deborah vd Berg
Joyce van Ravenstein
Mariska v Roosendaal
Janine van Wijk

Namens het team:
Heleen van der Hulst

 

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl