St Antonius

Contactgegevens

Jeugdlaan 1
4153 BE  Beesd
0345-681 365

info@antoniusschool-beesd.nl

 

 

Ons team 2021-2022


Managementteam (MT)

Op onze school is een managementteam aanwezig dat bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Tijdens de mt-vergaderingen sluit de intern begeleider aan.
Bij afwezigheid van de directeur is de intern begeleider het eerste aanspreekpunt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

Neeltje Pennings (directeur)
Conny Hendriks (teamleider onderwijs)
Rianne van Ringelestijn (teamleider onderwijs)

Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleider (IB'er) coördineert het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Ook neemt zij kinderen uit de groep apart om onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp in een kleine groep te geven. De intern begeleider coacht en begeleidt ook leerkrachten van onze school.

Heleen van der Hulst (Intern Begeleider)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via
voornaam.achternaam@skor-scholen.n

Groep 1/2A

Maria van Bremen

Maria van Kranenburg

 

Groep 1/2B

Eline van der Plaat

Maria van Bremen

 

Groep 3/4

Janneke Kroeze

Aschwin Sprik

 

Groep 4/6

Rianne van Ringelestijn

Monique Heinen

Groep 5

Daniëlle Overkleeft

 

Groep 7

Conny Hendriks

Heleen van der Hulst

 

Groep 8

Mirjam van Rijn

Cristel Bender

Irma Teunissen

 

 

 

 

 

Onderwijsassistent

Bernadette van den Bosch

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl