KBS Augustinus

Contactgegevens

 

Johanna Naberpad 1

4105 EA Culemborg

0345-530506
 

info@rk-augustinusschool.nl

 

 

 

Hier zijn wij
trots op

 

 kleinschalig

 

 bewegend leren

 

 wij lezen met plezier

Contactgegevens

 

Johanna Naberpad 1

4105 EA Culemborg

0345-530506
 

info@rk-augustinusschool.nl

 

 

 

 

'Augustinus, een school
in beweging '

Welkom bij onze school

 

Fluitend naar school?

Met plezier leren door samen te spelen, te ontdekken en te bewegen?

In een kleinschalige, vertrouwde én gestructureerde omgeving?

Loop eens bij ons binnen! 

We laten u graag zien wat we uw kind kunnen bieden.

Neem voor een kennismaking en een rondleiding contact op met onze directeur Anne van Gelder 
via info@rk-augustinusschool.nl of via tel: 0345 530506 

 

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag en dinsdag

8.30 - 14.15 uur

woensdag

8.30 - 12.30 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 14.15 uur

  
  

 

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 • Kaka voor onze opvang
 • GGD Gelderland Zuid
 • Bibliotheek Rivierenland
 • Brede School Culemborg
 • Gemeente Culemborg
 • Schoolmaatschappelijk werk

Schooltijden

 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.30-14.15 uur

woensdag:
8.30-12.30 uur

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 • Kaka voor onze opvang
 • GGD Gelderland Zuid
 • Bibliotheek Rivierenland
 • Brede School Culemborg
 • Gemeente Culemborg
 • Schoolmaatschappelijk werk

 

Ons team


Ons team bestaat uit betrokken en bevoegde groepsleerkrachten, conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistent, remedial teacher, IB-er, teamleiders Personeel en Onderwijs en een meerschoolse directeur.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl