kbs Josefschool

contactgegevens

Sint Janskerkstraat 10 -12
4101 CZ Culemborg
0345-510 799

info@kbs-josefschool.nl


 

 

Hier zijn wij

trots op

 

 talenten ontwikkelen

 

 fijne sfeer

 

 samen vieren

Contactgegevens

Sint Janskerkstraat 10 -12
4101 CZ Culemborg
0345-510 799

info@kbs-josefschool.nl

 

 

 

'Aan de
slag met
je talent!'

Welkom bij onze school


De Josefschool is een katholieke school die openstaat voor leerlingen met elk geloof en culturele achtergrond. Onze identiteit vind je vooral terug in onze gezamenlijke vieringen. Samen zijn, samen beleven en samen genieten is van groot belang. We houden rekening met verschillen en hebben respect voor elkaar. Op onze school hechten we aan een veilig klimaat, een positieve benadering van elkaar en goede omgangsvormen. Het belangrijkste: je mag zijn wie je bent.

Onze school begeleidt kinderen in hun ontwikkeling naar actieve, positieve en kritische mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving.

De Josefschool biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied. Wij geven onze kinderen een stevige basis mee, waarbij ze geloven in hun eigen kunnen, zelfstandig kunnen werken en waardering hebben voor anderen.

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school)

 

maandag t/m vrijdag

8.25 uur - 14.00 uur

 

 

Nieuwe leerlingen

 

Als u interesse heeft in onze school, nodigen wij u van harte uit
een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Onze
directeur Barbara Cozijnsen vertelt u graag alles over onze school. Uiteraard leidt ze u rond in de school zodat u de sfeer van de Josefschool zelf kunt ervaren.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad ( OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die bijdragen aan de ontwikkeling en organisatie van verschillende activiteiten.

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school)

 

maandag t/m vrijdag

8.25 uur - 14.00 uur

 

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad ( OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die bijdragen aan de ontwikkeling en organisatie van verschillende activiteiten.

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd.  

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met

 

Ons team


Het onderwijsteam op de Josefschool  bestaat uit een directeur, leerkrachten en drie onderwijsassistenten. Om allerlei zaken op school goed te begeleiden hebben enkele groepsleerkrachten daarnaast coördinatie- of andere taken.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl