De Bataaf

 

Contactgegevens

Aardbeivlinder 60
4007 HB Tiel
0344-655 044

info@rkbs-debataaf.nl

 

 

Hier zijn wij
trots op

 

 vernieuwend onderwijs

 

 welbevinden en betrokkenheid

 

 onderwijs op maat

Contactgegevens

Aardbeivlinder 60
4007 HB Tiel

0344-655 044

info@rkbs-debataaf.nl

 

 

 

'Wij
bouwen aan vernieuwend onderwijs'

Welkom bij onze school


Sinds januari 2021 hebben we een nieuw gebouw. Klik hier om een virtueel kijkje te nemen. Op vimeo is ook een filmpje te vinden: De Stater - Promotiefilm

Wij geloven erin dat kinderen en de maatschappelijke veranderingen vragen om ander onderwijs.

Op De Bataaf wordt lesgegeven in een open, veilige, uitnodigende en warme sfeer. Onze leerlingen worden in overeenstemming met hun mogelijkheden begeleid en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en hun individuele onderwijsloopbaan. 

Samenwerken en omgaan met verschillen tussen kinderen vinden wij belangrijk. Met ons onderwijs leggen we een goede basis voor het vervolgonderwijs en bereiden we de leerlingen voor op deelname aan de samenleving.

Op De Bataaf:

  • werken we in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden gedurende de dag met en tussen elkaar (samen)werken en leren;
  • doen we recht aan verschillen tussen de kinderen binnen de heterogeen samengestelde groepen door gedifferentieerd te werken, waarbij we uitgaan van leer- en ontwikkelingslijnen;
  • werken we coöperatief, waarbij het draait om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. Door samen te werken wordt ieder kind individueel sterker;
  • leren we de kinderen zelfstandig te werken, zowel individueel als in groepjes. De kinderen leren daarbij van en met elkaar;
  • is er volop aandacht voor de specifieke behoeften van ieder kind. Wanneer er aandacht is voor samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, worden kinderen gemotiveerd om te willen leren en zelf te onderzoeken;
  • is er sprake van wederzijdse betrokkenheid, door goed te communiceren met ouders en verzorgers van de leerlingen. Wij betrekken hen optimaal bij de activiteiten en de ontwikkelingen op school.

De grote betrokkenheid en de aandacht voor het samenwerken maken ons uniek!

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

De Bataaf werkt volgens het 5 Gelijke Dagen Model (5GDM).
De kinderen zijn alle dagen van 8.30-14.00 uur op school.
Er wordt door iedereen op school geluncht.

maandag t/m vrijdag

8.30 - 14.00 uur

 

 

De jongste kleuters van unit 1 zijn op de woensdagen vrij.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Oudervereniging

 

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. 

Meer informatie...

Schooltijden

 

De Bataaf werkt volgens het 5 Gelijke Dagen Model (5GDM). De kinderen zijn alle dagen van 8.30-14.00 uur op school.  Er wordt door iedereen op school geluncht.

maandag t/m vrijdag
8.30-14.00 uur

De jongste kleuters van unit 1 zijn op de woensdagen vrij.

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Oudervereniging

 

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. 

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Ons team

Op De Bataaf hebben we te maken met groepsleerkrachten die fulltime werken en groepsleerkrachten en onderwijsassistenten die parttime werken. Naast het lesgeven in units vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl