De Achtbaan

Contactgegevens


Meeslaan 23

4005 VP Tiel

0344-612410

info@achtbaanschool.nl

 

 

Hier zijn wij
trots op

 

 creativiteit

 

 talentontwikkeling

 

 modern schoolgebouw

Contactgegevens


Meeslaan 23

4005 VP Tiel

0344-612410

info@achtbaanschool.nl

 

 

 

'Ieder kind
zijn eigen talent'

Welkom bij onze school

 

De Achtbaan is een katholieke brede school, gelegen in het hart van Tiel- Oost. De brede school is een samenwerkingsverband van de drie scholen in Tiel-Oost die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

In 2013 is er een prachtig nieuw schoolgebouw verrezen. De Achtbaan is een school die altijd in ontwikkeling blijft. In de schoolgids leest u daar meer over.

De Achtbaan is een gezellige school, waar kinderen, leerkrachten, ouders en bestuur nauw met elkaar samenwerken en waar iedereen welkom is. Een school waar kinderen uitgedaagd worden om creatief te denken en te handelen. Maar ook een school waar structuur en duidelijke regels hoog in het vaandel staan. Met ons enthousiaste team dragen wij een duidelijke visie op het onderwijs uit.

Wilt u nog meer over de school weten dan kunt u onze schoolgids raadplegen of contact opnemen via info@achtbaanschool.nl.

Nieuwe ouders heten wij van harte welkom. Wij vertrouwen erop dat leerlingen en ouders een plezierige tijd op onze school zullen beleven en rekenen op een goede samenwerking.

 

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag en dinsdag

8.30 - 14.30 uur

woensdag

8.30 - 12.00 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 14.30 uur

De kinderen van groep 1 t/m 2 hebben vrijdagmiddag vrij.

Vanaf 8:20 uur mogen alle leerlingen naar binnen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Schooltijden

 

maandag en dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.00 uur
donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur

De kinderen van groep 1 t/m 2 hebben vrijdagmiddag vrij.

Vanaf 8:20 uur mogen alle leerlingen naar binnen.

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Ons team


Op de Achtbaan heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en 14 groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 


De Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP Tiel
0344-612410
info@achtbaanschool.nl