KBS Carolus

Contactgegevens

Kerkweg 20
3945 BN  Cothen
0343-561 773

info@carolusschool.nl

 

 

 

Hier zijn wij
trots op

 

 kleinschalig

 

 samen sterk, iedereen sterk

 

 bouwen aan je eigen toekomst

Contactgegevens

Kerkweg 20
3945 BN  Cothen
0343-561 773

info@carolusschool.nl

 

 

 

'Samen,
het beste uit jezelf halen'

Welkom bij onze school


Samen, het beste uit jezelf halen

Dat is ons motto, dat wij met hart en ziel uitdragen. Met kinderopvangorganisatie KaKa onder één dak willen we garant staan voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar, passend bij de huidige maatschappij. Door samenwerking in alle lagen van onze organisatie willen we het beste uit de kinderen halen.
De Brede School Carolus biedt goede scholing, veiligheid, voorschoolse educatie en gezonde ontspanning. Kwaliteit en kleinschaligheid staan hoog in het vaandel.

Het voordeel van ons concept en waarmee we bovenstaand kunnen waarborgen is:

  • Eén pedagogische aanpak
  • We kunnen ouders ont-zorgen in de opvoeding
  • Er wordt rust, veiligheid en structuur geboden aan kinderen
  • De vroeg- voorschoolse educatie van onze kinderopvang sluit aan bij groep 1 van de basisschool
  • Er is sprake van een warme overdracht door samenwerking tussen alle partijen
  • Er is sprake van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag

8.30 - 14.00 uur

dinsdag

8.30 - 14.00 uur

woensdag

8.30 - 14.00 uur

donderdag 

8.30 - 14.00 uur

vrijdag

8.30 - 14.00 uur


De kinderen van groep 1 zijn vrijdag vrij.

 

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 

Schooltijden

 

maandag t/m vrijdag
8.30 - 14.00 uur

 

De kinderen van groep 1 zijn vrijdag vrij.

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met

 

Ons team


Het team bestaat uit betrokken en bevoegde groepsleerkrachten, conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistenten, IB-er, teamleider en een meerschoolse directeur.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl