St Antonius

Contactgegevens

 

Jeugdlaan 1
4153 BE  Beesd
0345-681 365

info@antoniusschool-beesd.nl

 

 

Hier zijn wij
trots op

 

 school met een hart

 

 veiligheid - KiVa

 

 samen - fijne sfeer

Contactgegevens

 

Jeugdlaan 1
4153 BE  Beesd
0345-681 365

 

info@antoniusschool-beesd.nl

 

 

 

 

'Een school met een
hart'

Welkom bij onze school

 

Missie

De St. Antoniusschool is een school waar iedere leerling na het verlaten van de school zichzelf heeft ontwikkeld op basis van zijn/haar mogelijkheden.

Onze visie

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en betrokkenheid bij de wereld om ons heen vormt de basis voor het verdere leven. Wij handelen hierbij vanuit onze kernwaarden: Veiligheid, Betrokkenheid, Respect en Samen

Zelfstandigheid: We bevorderen de zelfstandigheid van kinderen. We leren kinderen kritisch te zijn op hun leerhouding en hun eigen werk.

Verantwoordelijkheid: We streven ernaar de leerlingen medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen leerproces. Dit gebeurt d.m.v. datamuren, het zichtbaar en bespreekbaar maken van leerdoelen en kinderen presentaties te laten geven. Tegelijkertijd leren we kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor onze kernwaarden.

Veiligheid: Op school heerst een veilige sfeer. Er is respect voor ieders eigenheid. Met plezier naar school staat voorop.

Betrokkenheid: We voelen ons betrokken bij elkaar, bij het dorp en bij de wereld om ons heen. Wij zijn een school met een hart.

Respect:  We werken en handelen vanuit de katholieke identiteit. Belangrijk daarbij zijn waardering, aandacht en tolerantie.

Samen: Tijdens vieringen wordt het samen gevoel versterkt. Dit komt tot uiting bij bijvoorbeeld: Koningsspelen, Antoniusdag, openingsviering, paasviering en kerstviering 

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag en dinsdag

8.30 - 14.30 uur

woensdag

8.30 - 12.30 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 14.30 uur


 

 

Nieuwe leerlingen

 

Onze school heeft ervoor gekozen om naast een algemene informatie-avond, iedere ouder en kind individueel de aandacht te geven die zij verdienen. Wilt u graag een afspraak om onze school te bekijken, informatie te krijgen en vragen te stellen? We laten u graag het gevoel van een "school met een hart" beleven. U bent meer dan welkom!
Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de directie van de school, Neeltje Pennings. directie@antoniusschool-beesd.nl of 0345-681365

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

Schooltijden

 

maandag en dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.30 uur
donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Onze school heeft ervoor gekozen om naast een algemene informatie-avond, iedere ouder en kind individueel de aandacht te geven die zij verdienen. Wilt u graag een afspraak om onze school te bekijken, informatie te krijgen en vragen te stellen? We laten u graag het gevoel van een "school met een hart" beleven. U bent meer dan welkom!
Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de directie van de school, Neeltje Pennings,  directie@antoniusschool-beesd.nl of 0345-681365

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met

Ons team


Op de St. Antonius heeft u te maken met een directie, een onderwijsassistenten, een IB-er en 11 groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl