Floriant

Contactgegevens

 

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

0344 627 124


info@basisschoolfloriant.nl
 

Ouderraad (OR)

 

De ouderraad is een door de ouders van de school gekozen groep ouders, die meedenkt over de opzet en meehelpt aan de uitvoering van de diverse festiviteiten en evenementen gedurende het schooljaar.

Desgevraagd kan de ouderraad wensen van ouders in het overleg met het team en/of de directie naar voren brengen. In geval van een vacature in de ouderraad, wordt er middels kandidaatstelling in deze vacature voorzien. Eénmaal per schooljaar legt de ouderraad aan geïnteresseerde ouders verantwoording af over de financiële bestedingen van het afgelopen schooljaar.

Ouderraadleden
Marijke Visser (penningmeester)
Latifa Aoulad Hadj
Leila Serroukhi
Nabila Aami

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl