KBS Augustinus

 

Contactgegevens

Johanna Naberpad 1
4105 EA Culemborg
0345-530506

info@rk-augustinusschool.nl
 

 

Ons team 2021-2022


Managementteam (MT)

Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De teamleiders hebben hun eigen expertise binnen het MT. De teamleider Personeel houdt zich bezig met personele zaken op schoolniveau. De teamleider Onderwijs coördineert het onderwijskundige deel op school. De teamleiders zijn eveneens het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. De eindverantwoording ligt bij de directeur.

Jessica Roelofse (Directeur)
Liesbeth van der Veer (teamleider Onderwijs)
Petra van der Wiel (teamleider Personeel)

Interne begeleiding (IB)

De intern begeleider regelt op school de leerlingbesprekingen en de groepsbesprekingen. Zij coördineren de zorgafspraken en begeleiden de remedial teachers en de groepsleerkrachten. Zij voeren nauw overleg met scholen voor speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts en overige zorginstellingen.

Marika Broshuis (intern begeleider)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via
voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Groep 1/2

Ilonka Dingemans

Mandy van Wageningen

 

Groep 3

Linda Lommers

Karin de Wit


Groep 4

Petra van der Wiel

 

Groep 5

Cristel Kuipers

Lisanne Nab

Groep 6
Maaike Uijtewaal
Jeroen van de Wijngaart

 

Groep 7

Nienke Anbeek

Cristel Kuipers

 

Groep 8

Liesbeth van der Veer

Wendy Roggebrand

 

 

 


Onderwijsassistent

Marian van den Bosch (groep 1/2)
Tamara Velis

Administratie

Willeke van der Heijden

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl