Floriant

Contactgegevens

 

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

T.: 0344 627 124


info@basisschoolfloriant.nl
 

 

Hier zijn wij
trots op

 

 sociale veiligheid

 

 samen leren

 

 thematisch en talig onderwijs

Contactgegevens

Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
T.: 0344 627 124

info@basisschoolfloriant.nl

 

 

'Iedereen uniek,
samen sterk!'

Welkom bij onze school

 

 

Iedereen uniek, samen sterk!

Bovenstaande slogan symboliseert onze missie, waarbij we geloven in de kracht van samenwerken en uniciteit. We zien onze school als een ontmoetingsplek voor zowel de wijk als de betrokkenen van ons onderwijs. In onze missie ontmoeten ook de kennis en het welbevinden elkaar. Het positief welbevinden zien wij als voorwaarde om leren en ontwikkeling tot stand te brengen.
 

Visie

Onze school is een ontmoetingsplek, voor kinderen, ouders, collega’s, partners uit de wijk en betrokkenen van ons onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, zowel op cognitief als op sociaal, emotioneel en fysiek niveau.

Ons logo bestaat uit een verbinding van diverse bouwstenen die de basis van de ontwikkeling vormen. Deze ontmoeting van de verschillende bouwstenen zorgt voor een brede kennis en ontwikkeling van onze kinderen, leerkrachten en ouders in de maatschappij en het openstaan voor elkaar. De verbinding zien we ook terug in het coöperatief leren, thematisch onderzoekend leren en de Kanjertraining die schoolbreed worden toegepast.

De uitwerking van onze visie vindt u terug in ons aanbod waarin we dit gedachtegoed vertalen naar concrete activiteiten.

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij).

maandag en dinsdag

8.30 - 14.15 uur

woensdag

8.30 - 12.00 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 14.15 uur

 

 

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Schooltijden


maandag en dinsdag
8.30 - 14.15 uur
woensdag
8.30 - 12.00 uur
donderdag en vrijdag
8.30 - 14.15 uur

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Ons team


Op de Floriant heeft u te maken met een directie,  vier onderwijsassistenten, twee IB-ers en 13 groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl