missie

De SKOR biedt goed onderwijs op maat, waarbij leerkrachten en ouders samen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar actief positief kritische en creatief denkende mensen die hen in staat stelt een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving. 
Dit krijgt gestalte in onderwijs dat gestoeld is op de 21e -eeuwse 

kernwaarden

vaardigheden en de katholieke identiteit, waarbij voldoende ruimte is voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen.

‘Wij nemen je mee de goede
richting in’

 

 

 

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 Sociaal veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 SKOR-schoolgids

 

PDF

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl